Først i Østfold
Losje St. Olav nr. IV var den første av RHKs Losjer som ble stiftet i Østfold.
Broder Olav A. Wengren, kom til Sarpsborg ifra Oslo, og var allerede medlem i Losje II Oslo.
Han jobbet iherdig for å få til en etablering av en St. Olavlosje i Olavs by.

Stiftelsen
Losje St. Olav nr. IV ble stiftet den 14. april 1915 i Frimurernes lokaler i Dronningensgate 23.
(Der  «Gleng-huset» ligger i dag). Samtlige Erkelosje Embedsmænd var til stede.
Broder Olav A. Wengren ble valgt til Losjens første Drott (leder).

Ulike lokaler i begynnelsen
Som nevnt, var vårt stiftelsesmøte i Dronningensgate. Etter noen år der, flyttet vi møtene til Festiviteten.
Det ble høytidelig ramme rundt møtene, og takket være gode Ordensbrødres bidrag,
ble det høy kvalitet på møtene. Losjen var der i noen år så flyttet den til Frimurernes lokaler på Brevik

Til sist, flytter Losjen til Odd Fellows lokaler i Glengsgata 22. 
Med tanke på at det er bevertning der, ble dette et løft for Brødrene..

Losje St. Olav IVs mål.

Vårt mål er å vise broderskapstanken i all vår ferd, i hjemmet,

på arbeidsplass og blant venner å søke å strekke en hjelpende hånd

når vi øyner en mulighet.